Skip to main content

Ffitrwydd Dawns

Mae dosbarth FFITRWYDD DAWNS yn cyfuno gweithgareddau dawns a ffitrwydd mewn un dosbarth, gan gynnig cerddoriaeth wych a gweithgareddau erobeg.

Beth fydd dosbarth FFITRWYDD DAWNS yn ei wneud i mi?

Yn gyntaf, bydd y dosbarth yn gwneud i chi symud! Bydd hyn yn helpu i wneud eich calon guro'n fwy cyflym ar gyfer cryfder cardiofasgwlaidd ac erobeg, yn ogystal â llosgi calorïau. Bydd y rheiny ohonoch chi sy'n mwynhau dawnsio yn hoffi'r gerddoriaeth wych, awyrgylch ardderchog a symudiadau dawns hwyl – fyddwch chi ddim yn gwybod eich bod chi mewn dosbarth ymarfer corff!

Pa mor hir fydd dosbarth Ffitrwydd Dawns?

Bydd dosbarthiadau'n para rhwng 45 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae dosbarthiadau Ffitrwydd Dawns yn berffaith i'w mwynhau unwaith yr wythnos. Dewch â dillad cyfforddus mae modd i chi ddawnsio ynddyn nhw ac esgidiau ymarfer addas neu esgidiau meddal. Cofiwch ddod â photel o ddŵr!

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

dancefit

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Ffitrwydd Dawns

Amserlen Ffitrwydd Dawns
Dydd Llunamser
Canolfan Hamdden Sobell 19:15 - 20:00
Dydd Mercher 
Canolfan Hamdden Sobell 11:30 - 12:15
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 19:00 - 19:45
Dydd Iau 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 10:30 - 11:30
dydd gwener 
Canolfan Hamdden Sobell 11:30 - 12:15
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!