Skip to main content

Badminton i Bobl Anabl

Mae'r dosbarth yma ar gael yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant yn unig ac mae'r dosbarth wedi'i gynllunio fel bod modd i bawb fwynhau badminton.

Dewch â'ch offer eich hun os yw'n well gennych.

Manteisiwch ar sgiliau hyfforddi ein harbenigwyr cymwysedig.

Mae'r dosbarth yma AM DDIM i aelodau Hamdden am Oes, ond mae modd i chi fwynhau sesiwn untro os yw'n well gennych.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen BADMINTON i'r anabl

Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!