Skip to main content

Cadw'n Heini Bytholwyrdd

Mae Cadw’n Heini Bytholwyrdd yn ddosbarth hwyl, cyfeillgar ac effeithiol wedi'i anelu at bobl 50+ oed.

Bwriad y dosbarthiadau yw cynnig sesiwn ymarfer corff dwysedd isel ar gyfer y corff cyfan â chanolbwynt ar iechyd cardiaidd cyffredinol a chryfder cyhyrau.

Mae'n gwneud i'ch calon guro a'ch cyhyrau weithio i sichrau eich bod chi'n cadw'n iach – heb achosi gormod o niwed i'ch cymalau neu'ch gewynnau. Mae'n defnyddio ystod o ymarferion erobeg, yn ogystal â pheli ymarfer, ymarferion camu, pwysau ysgafn a hyfforddiant ymarferion cylch dwysedd isel.

Mae dosbarthiadau Cadw'n Heini Bytholwyrdd yn boblogaidd iawn o ganlyniad i'r hyfforddwyr cyfeillgar ac arbenigol, cerddoriaeth wych a’r elfen hwyl, gymdeithasol.

Beth fydd dosbarth Cadw’n Heini Bytholwyrdd yn ei wneud i mi?

Bydd yn cynnig ffordd hawdd ac effeithiol i chi gynnal eich lefelau iechyd a ffitrwydd cyffredinol. Mae'r dosbarth yn ffordd wych o siapio, tynhau a chymdeithasu, yn enwedig wrth ei gyfuno â sesiynau nofio neu Erobeg dŵr.

Pa mor hir fydd dosbarthiadau Cadw’n Heini Bytholwyrdd?

Mae dosbarthiadau yn para rhwng awr a dwy awr, gydag ystod o weithgareddau.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae modd i chi fynychu dosbarthiadau mor aml ag y dymunwch chi gan mai dosbarth dwysedd isel yw hwn. Bydd mynd i'r dosbarth unwaith yr wythnos yn berffaith, yn enwedig wrth ei gyfuno â dosbarth neu weithgaredd yn y dŵr. Gwisgwch ddillad cyfforddus ac esgidiau hyfforddi a sicrhau eich bod chi'n dod â photel o ddŵr a thywel.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

evergreens

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Evergwyrddion yn cyd-fynd ag amserlen

boxercise timetable
Dydd Llunamser 
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 14:00 - 15:55
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!