Skip to main content

Cychod Olwyn i Deuluoedd

Mae Cychod Olwyn i Deuluoedd yn ffordd wych o fwynhau hwyl i'r teulu cyfan ar brynhawn Sadwrn yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail.

Dyma'r unig ganolfan yn y fwrdeistref sirol sy'n cynnig sesiynau cychod olwyn. Mae'r ganolfan yma mewn lleoliad canolog a chyfleus ac mae yna ddigonedd o le i barcio. Beth am ddod â'r teulu at ei gilydd a galw heibio i Ganolfan Hamdden Tonyrefail i ddysgu rhagor?

Mae sesiynau'n para dwy awr, ac yn eich galluogi chi i fwynhau'r dŵr yn y cychod olwyn bach yma. Bydd eich coesau chi'n gwneud yr holl waith wrth i chi bedlo yn y dŵr. Bydd modd i chi fwynhau bach o nofio yn rhan o'r pris mynediad hefyd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen cychod rhwyfo teulu

Amserlen cychod rhwyfo teulu
Dydd Sadwrn 
Canolfan Hamdden Tonyrefail 12:00 - 14:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!