Skip to main content

Pêl Ffitrwydd

Dyma ddosbarth cyflyru craidd sy'n defnyddio peli sadrwydd. Dyma ddosbarth hwyl sy'n adddas ar gyfer pob lefel ffitrwydd.

Beth fydd dosbarth Pêl FFITRWYDD yn ei wneud i mi?

Mae dosbarthiadau Pêl Ffitrwydd yn ffordd effeithiol o gryfhau a thynhau cyhyrau'ch abdomen, gwella'ch osgo a chryfhau'ch cefn.

Pa mor hir fydd dosbarth Pêl Ffitrwydd?

Bydd dosbarthiadau yn para 45 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae modd i chi fynychu dosbarthiadau mor aml ag y dymunwch chi gan mai dosbarth dwysedd isel yw hwn. Gwisgwch ddillad ac esgidiau hyfforddi cyfforddus a sicrhau eich bod chi'n dod â photel o ddŵr a thywel.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Fitball

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Pêl Ffitrwydd

Amserlen Pêl Ffitrwydd
Dydd llunamser 
Canolfan Hamdden Sobell 19:00 - 19:45
Dydd Iau 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 09:30 - 10:30
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!