Skip to main content

Ffitrwydd Ymarferol

Mae dosbarthiadau Ffitrwydd Ymarferol yn defnyddio amrywiaeth o gyfarpar, gan gynnwys TRX, dymbelau a phwysau kettlebell ymhlith eraill er mwyn eich helpu chi i losgi calorïau ychwanegol.

Mae dosbarthiadau Ffitrwydd Ymarferol yn cyfuno symudiadau allweddol er enghraifft gwthio, tynnu, sgwatiau, rhagwthio a  gorwedd fel astell gydag offer a gweithgareddau erobeg ar gyfer sesiwn effeithiol sy'n ymarfer y corff cyfan ar gyfer dechreuwyr a hyfforddwyr proffesiynol.

Beth fydd dosbarth FFITRWYDD YMARFEROL yn ei wneud i mi?

Bydd dosbarthiadau Ffitrwydd Ymarferol yn gweithio a thynhau pob prif grŵp o gyhyrau wrth gryfhau'ch cyhyrau craidd a'ch cefn.

Mae'r ffaith bod modd ymarfer pob rhan o'r corff yn golygu y cewch chi ychwanegu ymarferion cardiofasgwlaidd ac erobeg at y manteision.

Pa mor hir fydd dosbarthiadau FFITRWYDD YMARFEROL?

Bydd dosbarthiadau'n para awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Anelwch at fynychu dosbarthiadau Ffitrwydd Ymarferol ddwywaith yr wythnos ac, o bosibl, gyfuno'r dosbarth â sesiwn nofio neu Troelli i sicrhau'r canlyniadau gorau.

Gwisgwch ddillad ac esgidiau ymarfer cyfforddus – cofiwch
ddod â diod hefyd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Functional-Fitness

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Ffitrwydd Ymarferol

Amserlen ffitrwydd gweithredol
Dydd Mawrth 
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 09:30 - 10:30
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 18:00 - 19:00
Canolfan Chwaraeon Abercynon 11:00 - 12:00
dydd mercher 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 09:30 - 10:15
Dydd Iau 
Canolfan Chwaraeon Abercynon

11:00 - 12:00

Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen

19:00 - 19:45

dydd gwener 
Canolfan Hamdden Sobell

 09:30 - 10:15

Dydd Sadwrn 
Canolfan Hamdden Sobell 10:15 - 11:00
dydd sul 
Canolfan Hamdden Sobell 10:15 - 11:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!