Skip to main content

Gwersi Gymnasteg

Caiff gwersi gymnasteg eu cynnig i blant 3 oed neu'n hŷn. Mae'r gwersi yma'n hynod o boblogaidd.(Mae’n bosibl bydd y rheolau o ran oedran dechrau yn amrywio – cysylltwch â’ch canolfan hamdden o ddewis i gael rhagor o fanylion).

Caiff y gwersi yma eu darparu ar ffurf cwrs 10 wythnos. Mynegwch ddiddordeb trwy gysylltu â'r ganolfan hamdden. Byddwn ni'n cysylltu â chi cyn gynted ag y bydd lleoedd ar gael ar gyfer y cwrs nesaf.

Mae'r dosbarthiadau yma'n dilyn y Cwricwlwm Gymnasteg Prydeinig. Dyma ffordd wych o fwynhau trampolinio hamddenol, gyda'r cyfle i symud ymlaen at gystadlu neu fod yn rhan o dîm.

Hefyd mae yna gyfleoedd arbenigol i blant ag anableddau fwynhau gymnasteg. Ffoniwch y ganolfan am ragor o wybodaeth.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Gymnasteg

Amserlen dosbarthiadau gymnasteg
Dydd Llunamser 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 16:00 - 18:00
Dydd Mawrth 

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

16:00 - 18:00
 dydd mercher 

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

16:00 - 18:00
Dydd Gwener 

Canolfan Hamdden Sobell

19:00 - 21:00

Dydd Sadwrn 

Canolfan Hamdden Sobell

09:00 - 14:00

Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!