Skip to main content

HIIT

Mae HIIT (hyfforddiant cyfnodau dwysedd uchel) yn dechneg hyfforddi lle rydych chi'n ymroddi 100% o'ch egni mewn ysbeidiau cyflym a dwys o ymarfer corff, yna gyfnodau byr o adfer, a fydd weithiau'n cynnwys bod yn weithgar. Mae'r math yma o hyfforddiant yn cadw cyfradd curiad eich calon yn uchel ac yn llosgi braster mewn llai o amser.

Beth yw'r manteision?

Fel arfer bydd sesiwn HIIT yn para rhwng 20 a 30 munud. Er bod y cyfnod ymarfer yn un cymharol fyr, mae modd iddo gynhyrchu manteision iechyd sy'n debyg i wneud ymarfer corff dwysedd cymedrol.

Pa mor hir fydd dosbarth HIIT?

30 munud

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Dylech chi wneud sesiwn HIIT 3 - 4 gwaith yr wythnos am tua 30 munud y tro.

Yr argymhelliad yw eich bod chi yn gwisgo dillad cyfforddus, ac mae potel o ddŵr a thywel yn hanfodol.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

HIIT
dydd mercher 
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 18:45