Skip to main content

WIoga Poeth

Rydyn ni wedi penderfynu tanio ein rhaglen dosbarthiadau ffitrwydd gyda'n dosbarthiadau Ioga Poeth newydd fydd yn cael eu cynnal yn ein stiwdio ymarfer corff. Bydd ein stiwdio yn cael ei chynhesu i 30 gradd yn ystod dosbarthiadau Ioga Poeth.

Beth fydd dosbarth Ioga Poeth yn ei wneud i mi?

Mae manteision dosbarthiadau Ioga Poeth yn cynnwys llosgi rhagor o galorïau o ganlyniad i gyfradd curiad y galon a metaboledd uwch. Mae llif y gwaed i'ch breichiau yn uwch, gan roi mwy o waed ocsigenedig i'r cyhyrau. Mae'r cyhyrau yn cael eu tynhau ac mae ystwythder y corff yn gwella.Mae'r gwres yn peri i'r galon guro'n gyflymach sydd, yn ôl hyrwyddwyr y dosbarth, yn darparu ymarfer corff cardiofasgwlaidd gwell ac yn llosgi rhagor o galorïau.

Pa mor hir fydd dosbarth Ioga Poeth?

Bydd dosbarthiadau yn para rhwng 45 a 60 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Dwy neu dair sesiwn yr wythnos. Gwnewch yn siwr eich bod wedi yfed digon cyn dod i ddosbarth Ioga Poeth; yfwch ddigon o ddŵr trwy gydol y dydd. Cyn dosbarth. Osgowch fwyta gormod. Gwisgwch ddillad ac esgidiau cyfforddus fel bod modd symud.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Hot Yoga
Dydd mercherAmser
Canolfan Chwaraeon Abercynon  18:00 - 19:00 
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
DOWNLOAD OUR LEISURE CENTRE TIMETABLES/PRICE LIST NOW!