Skip to main content

Dosbarth Jiwdo

Mae clwb Jiwdo am ddim i aelodau Hamdden am Oes sy'n 8 oed neu'n hŷn.

Mae'r dosbarth yn cael ei gynnal gan hyfforddwr cymwysedig sy'n gweithio gyda chwricwlwm  Cymdeithas Jiwdo Prydain, ac mae'n ffordd dda o gymryd rhan mewn sesiynau crefft ymladd o dan oruchwyliaeth ac mewn modd strwythuredig.

Rydyn ni'n argymell i'r rheiny sydd â diddordeb yn y dosbarth yma, wedi'i gynnal yn y ganolfan, ffonio ymlaen llaw fel bod modd iddyn nhw drafod eu sefyllfa bersonol gyda'r hyfforddwr ac ymuno ar y lefel gywir.

Mae'r dosbarth jiwdo yn cael ei gynnig yn ogystal â dosbarthiadau a sefydliadau crefft ymladd preifat/allanol (sy ddim yn rhan o Aelodaeth Hamdden am Oes) sydd hefyd yn cynnal sesiynau yn ein canolfannau hamdden. Mae rhagor o wybodaeth ar dudalennau clybiau allanol eich canolfan hamdden leol.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Jiwdo

boxercise timetable
Dydd Mawrthamser
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 19:30
Canolfan Hamdden Sobell 19:30 - 21:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!