Skip to main content

Sboncen i blant

Mae modd i bobl o bob oedran logi cyrtiau sboncen yn ein canolfannau hamdden. Cofiwch fod modd ichi logi'r neuadd chwaraeon cynifer o weithiau ag yr hoffech chi ac AM DDIM os ydych chi'n Aelod Hamdden am Oes.

Mae modd i aelodau iau sydd eisiau dysgu sgiliau sylfaenol y gêm a meithrin eu sgiliau ymuno â dosbarthiadau Sboncen i Blant.

Mae manylion dosbarthiadau sboncen i bobl ifainc yn eich ardal chi i'w gweld isod.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

 

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Sboncen Iau

Amserlen sgwash iau
Dydd Sadwrnamser
Canolfan Hamdden Llantrisant

Ddechreuwyr: 09:30 - 10:30 (Sboncen i Blant 5-10oed a hyn)

Canolraddol: 10:30 - 12:00 (Sboncen i Oedolion a Phlant 10 oed a hyn)

Canolfan Hamdden Sobell (Sboncen i'r Teulu)

09:30 - 13:00

Dydd Sul 
Canolfan Hamdden Llantrisant

Ddechreuwyr: 09:30 - 10:30 (Sboncen i Blant 5-10oed a hyn)

Canolraddol: 10:30 - 12:00 (Sboncen i Oedolion a Phlant 10 oed a hyn)

Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!