Skip to main content

Pwysau Kettlebell

Mae dosbarth Pwysau Kettlebell yn ffordd wych o fwynhau sesiwn ymarfer corff ar gyfer y corff cyfan. Byddwch chi'n cwblhau gweithgareddau sy'n cyfuno hyfforddiant cardiofasgwlaidd, cryfder a hyblygrwydd.

Beth fydd dosbarth PWYSAU KETTLEBELL yn ei wneud i mi?

Mae'n dda ar gyfer cryfder cardiofasgwlaidd, tynhau'r cyhyrau, siapio'r corff a gwella cryfder. Mae'r sesiwn ymarfer corff dwys yma'n cynnwys gweithgareddau cardio, cryfder, pŵer, cyhyrau a chraidd.

Pa mor hir fydd dosbarth PWYSAU KETTLEBELL?

Bydd dosbarthiadau yn para rhwng 30 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n mwynhau dosbarth Pwysau Kettlebell dwyrwaith yr wythnos neu'n cyfuno'r weithgaredd gyda dosbarth Troelli neu Ymarferion Cylch. Gwisgwch ddillad ac mae esgidiau ymarfer cyfforddus yn hanfodol – cofiwch ddod â diod hefyd. Byddwn ni'n darparu'r pwysau kettlebell.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Kettlebell

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen kettlebells

Amserlen kettlebells
Dydd Llunamser 
Canolfan Hamdden Sobell 09:30 - 10:30
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 19:00 - 19:30
Dydd Mawrth 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 19:00
dydd mercher 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 17:00 - 17:45
Dydd Sul 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 09:00 - 10:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!