Skip to main content

Pwysfocsio

Mae Pwysfocsio yn cyfuno pwysau kettlebell â bocsio er mwyn cynnig ffordd hwyl ac egnïol o siapio'r corff a gwella'ch ffitrwydd.

Beth fydd dosbarth PWYSFOCSIO yn ei wneud i mi?

Mae'r dosbarth yma'n wych ar gyfer cryfder cardiofasgwlaidd, yn ogystal â thynhau a siapio'r corff a gwella'ch cryfder. Bydd dosbarth Pwysfocsio yn eich helpu chi i gryfhau a thynhau'r corff ac yn eich helpu chi i fwynhau sesiwn ymarfer corff i'r corff cyfan. 

Pa mor hir fydd dosbarth PWYSFOCSIO?

Bydd dosbarthiadau yn para rhwng 30 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Anelwch at ddod i ddosbarth Pwysfocsio o leiaf unwaith yr wythnos. Gwisgwch ddillad ac mae esgidiau ymarfer cyfforddus yn hanfodol – cofiwch ddod â diod hefyd. Byddwn ni'n darparu'r offer!

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Kettlebellsc

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Pwysfocsio

boxercise timetable
Dydd llunamser 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 18:00 - 19:00
Canolfan Hamdden Tonyrefail 19:00 - 20:00
Dydd Gwener 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 10:15 - 11:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!