Skip to main content

Coesau, Penolau a Boliau

Hen ffefryn yw Coesau, Penolau a Boliau -  ac yn werth y byd! Mae'n ffefryn ym mhob un o'r Gwasanaethau Hamdden ers blynyddoedd - am resymau da.

Beth fydd dosbarth COESAU, PENOLAU A BOLIAU yn ei wneud MI?

Mae Coesau, Penolau a Boliau yn caniatáu i chi ymuno ar eich cyflymder eich hun, gan weithio yn unol â'ch galluoedd er mwyn cael y gorau o'r dosbarth tynhau a chryfhau cyhyrau yma.

Bydd pobl o bob oed yn mwynhau dosbarth Coesau, Penolau a Boliau. Mae hyn yn eu cynorthwyo a'u helpu i gael siâp ar eu cyrff, dod yn fwy heini a thynhau a chryfhau'u coesau, penolau, a boliau hynny.

Pa mor hir fydd dosbarth COESAU, PENOLAU A BOLIAU?

Bydd dosbarthiadau'n para rhwng 45 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae dosbarthiadau Coesau, Penolau a Boliau yn berffaith unwaith neu ddwywaith yr wythnos. Ewch i ddosbarthiadau yn aml ac ystyried eu cyfuno nhw â sesiynau nofio neu ioga er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau. Gwisgwch ddillad cyfforddus mae modd i chi symud ynddyn nhw a chofio dod â diod!

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

legsbumstums

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen, Buanedd a Boliau

Amserlen, buanedd a Boliau
Dydd Llunamser 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 09:30 - 10:15
Canolfan Hamdden Tonyrefail 18:00 - 19:00
Dydd Mawrth 
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 19:00 - 19:45
Canolfa Hamdden Y Ddraenen Wen 19:00 - 20:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 19:45 - 20:45
Dydd Mercher 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 19:00
dydd iau 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 17:00 - 17:45
Dydd Gwener 
Canolfan Hamdden Tonyrefail 10:30 - 11:30
Dydd Sul 
Canolfan Hamdden Llantrisant 19:00 - 20:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!