Skip to main content

Symudedd a Chydbwysedd

Mae dosbarth Symudedd a Chydbwysedd yn addas ar gyfer unigolion sydd eisiau ymarfer corff a magu nerth.

Mae'r dosbarth yn cael ei gynnal yn y brif neuadd ac yn cynnwys ymarferion cylch, sy'n canolbwyntio ar ymwrthedd a chydbwysedd drwy ddefnyddio pwysau ysgafn a dymbelau. 

Mae'r dosbarth yma'n addas ar gyfer cwsmeriaid sy newydd ddechrau mynd i dosbarthiadau ymarfer corff ac sy'n gobeithio cryfhau a chynyddu eu symudedd a'u cydbwysedd.

Dyma gyfle arbennig i chi fabwysiadu agwedd newydd tuag at iechyd, ffitrwydd a llesiant. Mae'n gyfle i ddechreuwyr fwynhau ymarfer corff ysgafn wrth fagu nerth.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Mobility-and-balance

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Symudedd a Chydbwysedd

boxercise timetable
dydd mercheramser 
Canolfan Hamdden Llantrisant 11:15 - 12:15
Dydd gwener 
Canolfan Hamdden Llantrisant 11:15 - 12:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!