Skip to main content

OMNIA

OMNIA™ yw cysyniad hyfforddiant ymarferol mwyaf hyblyg y byd. Mae'r dosbarth yma'n berffaith ar gyfer gweithgareddau hyfforddiant grŵp amrywiol mewn gwagle trefnus.

Gan ddefnyddio gorsaf ymarfer OMNIA yn ganolbwynt, mae'r dosbarth ymarfer corff cyffrous yma'n cynnig cyfleoedd hyfforddi diddiwedd. Bydd y dosbarth yma'n eich galluogi chi i gymysgu gyda defnyddwyr eraill mewn ffordd weithgar a rhyngweithiol er mwyn cyflawni amcanion hyfforddi personol. Os ydych chi'n mwynhau amrywiaeth ac rydych chi eisiau rhoi cynnig ar ddosbarth newydd sy'n herio'ch cryfder, dygnwch, hyblygrwydd, cyflymder a'ch sgiliau cydsymud, rhowch gynnig ar y dosbarth yma.  

BETH FYDD DOSBARTH OMNIA YN EI WNEUD I MI?

Bydd y dosbarth yma'n canolbwyntio ar eich ffitrwydd ymarferol, cryfder a dygnwch gan herio'ch cyflymder a'ch sgiliau cydsymud. Mae pob sesiwn yn unigryw a bydd ein hyfforddwyr yn gosod cyfarpar a chyfuniadau ymarfer corff gwahanol i sicrhau bod y drefn yn amrywio o wythnos i wythnos.

BETH ALLAF I EI DDISGWYL?

Byddwch chi'n sgwatio, codi, tynnu, gwthio, rhedeg a rhwyfo mewn dosbarth sy'n cael ei gynnal ar ffurf ymarferion cylch. Bydd cerddoriaeth fywiog yn cael ei chwarae hefyd. Mae'n bosibl bydd y dosbarth yma'n herio'ch cryfder un wythnos a'ch stamina'r wythnos wedyn. Un peth sy'n sicr yw bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn eich annog chi a'ch cynorthwyo chi trwy gydol y dosbarth hwyl yma.

Pa mor hir fydd dosbarth yn para?

UNRHYW BETH rhwng 30 a 60 munud, gan ddibynnu ar yr unigolyn

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

I sicrhau'r deilliannau gorau posibl, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n dod i ddwy sesiwn yr wythnos, neu gyfuno OMNIA â dosbarth arall fel dosbarth Troelli/Body Attack Gwisgwch ddillad cyfforddus ac esgidiau ymarfer. Mae'n hanfodol eich bod chi'n dod â photel o ddŵr a thywel.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen OMNIA

omnia
dydd llunamser
Canolfan Hamdden Sobell 06:15 - 07:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 06:30 - 07:00
Canolfan Hamdden Sobell 10:30 - 11:15
dydd mercher 
Canolfan Hamdden Sobell 09:30 - 10:15
Canolfan Hamdden Sobell 10:30 - 11:15
Canolfan Hamdden Llantrisant 17:00 - 17:30
Canolfan Hamdden Llantrisant 18:30 - 19:15
Canolfan Hamdden Sobell 19:15 - 20:00
dydd iau 
Canolfan Hamdden Sobell 06:15 - 07:00
dydd gwener  
Canolfan Hamdden Llantrisant 06:30 - 07:00
Canolfan Hamdden Sobell 10:30 - 11:15
Canolfan Hamdden Llantrisant  (11 oed a hyn)  17:00 - 17:30
Canolfan Hamdden Llantrisant 18:00 - 18:30
 dydd sadwrn 
Canolfan Hamdden Llantrisant 09:30 - 10:30