Skip to main content

Octane

Mae Octane yn ddosbarth sy'n cynnig cymysgedd o weithgareddau cardiofasgwlaidd a gweithgareddau â dymbelau.

Beth fydd dosbarth OCTANE yn ei wneud i mi?

Mae octane yn defnyddio amrywiaeth o ymarferion a rhaglenni ar gyfarpar gwahanol er mwyn cynnig sesiwn cardio, cryfhau a thynhau ar gyfer y corff cyfan. Disgwyliwch ganlyniadau gwych ar gyfer eich corff cyfan. Bydd ein hyfforddwyr arbenigol yn sicrhau eich bod chi'n cael y gorau o'ch sesiwn.

Pa mor hir fydd dosbarth OCTANE?

Bydd dosbarthiadau yn para 30 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae pobl yn mynd i ddosbarth Octane hyd at deirgwaith yr wythnos. Agwedd ddeniadol y dosbarth yma yw bod modd i chi'i amrywio gan ddibynnu ar eich targedau iechyd. Cofiwch wisgo dillad cyfforddus a dod â photel o ddŵr a'ch brwdfrydedd!

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Octane

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen OCTANE

OCTANE Amserlen
Dydd Llunamser 
Canolfan Hamdden Llantrisant 10:00 - 10:30
Dydd Mawrth 
Canolfan Hamdden Llantrisant 06:30 - 07:00
dydd gwener 
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 18:00 - 18:30
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!