Skip to main content

Outrace

Mae Outrace yn strwythur aml-hyfforddi sy'n gallu cynnig llawer o ymarferion trwy hyfforddiant ymarferol a dal pwysau'ch corff, gyda'r nod o’ch helpu i ddeall perfformiad y corff. Gall Outrace wella cryfder, cryfder craidd a sadrwydd a bydd yn helpu i wella sgiliau cyflyru.

Drwy ddefnyddio ein hoffer OUTRACE unigryw yn ein campfa newydd sbon, bydd y dosbarth newydd yma'n rhoi'r cyfle i chi ymarfer gyda defnyddwyr eraill mewn modd gweithredol a rhyngweithiol.

Mae OUTRACE yn cynnig sesiwn ymarferion cylch, ar gyfer gweithgareddau i grwpiau bach a mawr, ac mae'n gydnaws ag offer arall fel bod modd eu defnyddio ar yr un pryd. Os ydych chi'n mwynhau amrywiaeth ac rydych chi eisiau rhoi cynnig ar ddosbarth newydd sy'n herio'ch cryfder, dygnwch, hyblygrwydd, cyflymder a'ch sgiliau cydsymud, rhowch gynnig ar y dosbarth yma.

BETH FYDD DOSBARTH OUTRACE YN EI WNEUD I MI?

Bydd OUTRACE yn ymarfer y corff i gyd ac yn eich helpu chi i wella'ch ffitrwydd ymarferol, eich cryfder a'ch dygnwch, tra'i fod yn profi eich cyflymder a'ch cydsymudiad.

Mae pob sesiwn yn unigryw a bydd ein hyfforddwyr yn gosod cyfarpar a chyfuniadau ymarfer corff gwahanol i sicrhau bod y drefn yn amrywio o wythnos i wythnos.

BETH ALLA I EI DDISGWYL?

Byddwch chi'n sgwatio, codi, tynnu, gwthio, rhedeg a rhwyfo mewn dosbarth sy'n cael ei gynnal ar ffurf ymarferion cylch. Bydd cerddoriaeth fywiog yn cael ei chwarae hefyd. Mae'n bosibl bydd y dosbarth yma'n herio'ch cryfder un wythnos a'ch stamina'r wythnos wedyn. Un peth sy'n sicr yw bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn eich annog chi a'ch cynorthwyo chi trwy gydol y dosbarth llawn hwyl yma.

PA MOR HIR FYDD DOSBARTH YN PARA?

UNRHYW BETH rhwng 30 a 60 munud, gan ddibynnu ar yr hyfforddwyr/unigolyn.

Pa mor aml dylwn i ddod a beth ddylwn i'i wisgo?

I sicrhau'r deilliannau gorau posibl, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n dod i ddwy sesiwn yr wythnos, neu gyfuno OUTRACE â dosbarth arall, er enghraifft, dosbarth Troelli / Body Attack. Gwisgwch ddillad cyfforddus ac esgidiau ymarfer. Mae'n hanfodol eich bod chi'n dod â photel o ddŵr a thywel.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Outrace

Outrace
Dydd llun Amser
Canolfan Hamdden Rhondda Fach  18:00 - 18:45
dydd mercher 
Canolfan Hamdden Rhondda Fach  11:00 - 11:45
Canolfan Hamdden Rhondda Fach  (11 oed a hyn) 17:00 - 17:30
dydd gwener 
Canolfan Hamdden Rhondda Fach  06:30 - 07:00