Skip to main content

Pilates

Dyma gyfle i ymestyn, cryfhau ac ymlacio'ch corff gyda dosbarth Pilates.

Beth fydd dosbarth PILATES yn ei wneud i mi?

Bydd dosbarthiadau Pilates yn caniatáu i chi ymestyn eich corff i fod yn fwy cryf, ystwyth a hyblyg wrth dynhau'r cyhyrau.

Mae Pilates yn rhoi cyfle i chi fwynhau'r dosbarth yn ôl cyflymdra a lefel sydd orau i chi.  Bydd ein hyfforddwyr arbenigol yn eich helpu chi i wneud yn fawr o'r dosbarth. Y disgwyl yw y byddwch chi'n tynhau'ch corff a chryfhau'ch cefn a'r cyhyrau craidd yn gyffredinol.

Pa mor hir fydd dosbarth PILATES?

Bydd dosbarthiadau'n para awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae modd mwynhau dosbarth Pilates bob dydd os dymunwch chi! Mae'n ffordd wych o ymlacio. Gwisgwch ddillad llac a chyfforddus mae modd i chi symud ac ymestyn ynddyn nhw. Cofiwch ddod â photel o ddŵr.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Pilates-Women

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen PILATES

boxercise timetable
dydd llunamser
Canolfan Hamdden Tonyrefail  09:15 - 10:15
Canolfan Hamdden Tonyrefail  19:00 - 20:00
Dydd Mawrth 
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref 19:00 - 19:55
Dydd Mercher 
Canolfan Hamdden Llantrisant 09:30 - 10:30
Canolfan Hamdden Sobell 13:00 - 14:00
Canolfan Hamdden Tonyrefail  19:00 - 20:00
dydd iau 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 19:45 - 20:45
Dydd Gwener 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 10:15 - 11:15
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!