Skip to main content

Troelli a Siglo

Mae Troelli a Siglo yn ddosbarth sy'n cyfuno Troelli a Phwysau Kettlebells, gan ganiatáu i chi gyfuno manteision cardiaidd Troelli gyda'r pwysau Kettlebells i wella'ch cryfder craidd.

Beth fydd dosbarth TROELLI A SIGLO yn ei wneud i mi?

Bydd Troelli a Siglo yn eich helpu i losgi calorïau a braster a bydd hefyd yn tynhau eich breichiau, eich coesau a'ch cyhyrau craidd.

Bydd cynyddu eich cryfder craidd hefyd yn gwella eich osgo a bydd hyn, yn ei dro, yn eich helpu i osgoi problemau'r cefn a'r asgwrn cefn.

Faint o amser mae dosbarth TROELLI A SIGLO yn para?

Bydd dosbarthiadau'n para rhwng 45 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae dosbarth Troelli a Siglo yn cydfynd yn wych â dosbarth BODYATTACK™ neu Nofio. Gwisgwch ddillad ymarfer corff y gallwch chi symud yn hawdd ynddyn nhw a chofio botel o ddŵr a thywel.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

spin and swing

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen a Gogwydd

Amserlen a gogwydd
dydd llunamser
Canolfan Chwaraeon Abercynon 12:00 - 12:45
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!