Skip to main content

Spinfit

Mae dosbarth Spinfit yn cynnig cyfnodau o Ymarferion Cylch, ymarfer gwrthiant a beicio er mwyn i chi fwynhau sesiwn ymarfer corff ar gyfer y corff cyfan. Dyma ffordd wych o dynhau a siapio'r corff a llosgi braster.

Beth fydd dosbarth TROELLI yn ei wneud i mi?

Mae Spinfit yn defnyddio ymarferion erobeg, yn ogystal â pheiriannau ymwrthedd a beiciau troelli er mwyn cynnig sesiwn ymarfer corff amrywiol a fydd yn eich cadw chi ar flaenau'ch traed ac yn sicrhau eich bod chi byth yn diflasu.

Dyma weithgaredd arbennig sy'n wahanol i redeg a beicio os yw'r tywydd yn wael ac sy'n cynnig sesiwn ymarfer corff cardiofasgwlaidd a chryfhau arbennig gydag ystod o gyfarpar, symudiadau a cherddoriaeth a fydd yn eich ysbrydoli chi!

Pa mor hir fydd y dosbarth TROELLI?

Bydd dosbarthiadau'n para rhwng 45 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Dosbarth egni uchel yw Spinfit, felly bydd mwynhau'r weithgaredd yma unwaith yr wythnos yn ddigonol Ewch i siarad â'ch hyfforddwr ynglŷn â'r dosbarthiadau eraill sydd ar gael ac sy'n cydfynd â gweithgaredd Spinfit, fel Ioga neu Ymarferion Cylch. Gwnewch yn siwr eich bod chi'n gwisgo dillad cyfforddus, yn enwedig trowsus oherwydd byddwch chi ar feic ac esgidiau addas yn ogystal â photel o ddŵr.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Spinfits

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Y Spinfit

Amserlen y spinfit
Dydd Llunamser 
Canolfan Hamdden Tonyrefail 10:30 - 11:30
Dydd Mawrth 

Canolfan Hamdden Sobell

09:30 - 10:15

Canolfan Chwaraeon Abercynon

10:00 - 11:00

Dydd Mercher 

Canolfan Chwaraeon Abercynon

06:30 - 07:00

Canolfan Hamdden Y Ddraenen 

17:00 - 18:00
Dydd Iau 
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 09:30 - 10:30
Canolfan Chwaraeon Abercynon 10:00 - 11:00

Canolfan Chwaraeon Abercynon

12:00 - 12:45
 DYDD GWENER 

Canolfan Hamdden Rhondda Fach

17:00 - 17:45
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!