Skip to main content

Troelli

Dosbarth bywiog ac egnïol yw Troelli, sy'n canolbwyntio ar nerth, dygnwch, ymarferion ysbaid ac adferiad. Bydd y dosbarth, dan arweiniad hyfforddwr, yn llosgi calorïau ac yn tynhau cyhyrau. Dosbarth cyflym sy'n newid o hyd yw hwn, gyda defnydd da o iaith, symbyliad, a delweddau gan yr hyfforddwr. Mae'r dosbarth effaith uchel yma wedi'i anelu at bobl 16 oed neu'n hŷn.

Beth fydd dosbarth TROELLI yn ei wneud i mi?

Bydd yn helpu i gynyddu iechyd cardiofasgwlaidd, a'r un pryd yn magu cyhyrau a thynhau a siapio’ch coesau a’r bol. Gan fod Troelli yn cadw'r pwysedd oddi ar eich traed a'ch pennau gliniau, mae'i effaith yn isel, ac yn berffaith i’r rheiny sy'n ymadfer o anaf ac sydd eisiau adeiladu nerth yn y cefn.

Pa mor hir fydd y dosbarth TROELLI?

Mae'r dosbarthiadau yn amrywio o 30 i 60 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Bydd dilyn cyn lleied ag un dosbarth Troelli'r wythnos yn ymarfer corff effeithiol.  Hwyrach y byddwch chi’n dymuno dod yn amlach, gan ddibynnu ar eich amserlen ymarfer corff a'ch cyfradd adferiad. Rhaid gwisgo ddillad ymarfer corff cyfforddus, a dod â photel o ddŵr.  Mae'n bosibl y byddwch chi'n dymuno buddsoddi mewn siorts beicio wedi'u padio hefyd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Spin-Fit-Aberdare-5

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Troelli

boxercise timetable
Dydd Llunamser 
Canolfan Hamdden Llantrisant 09:30 - 10:00
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 18:45
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 19:00
Canolfan Chwaraeon Abercynon 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 19:00 - 20:00
Dydd Mawrth 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 06:15 - 07:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 09:30 - 10:00
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 10:30 - 11:15
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 17:15 - 18:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 17:30 - 18:15
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 19:00 - 20:00
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 19:00
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Tonyrefail 19:15 - 20:00
Dydd Mercher 
Canolfan Hamdden Llantrisant 06:30 - 07:00
Canolfan Hamdden Tonyrefail 09:30 - 10:15
Canolfan Chwaraeon Abercynon 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 18:00 - 19:00
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 19:15 - 20:00
Dydd Iau 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 06:15 - 07:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 09:30 - 10:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 17:30 - 18:15
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 17:30 - 18:15
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 18:00 - 19:00
Canolfan Hamdden Rhondda Fach 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 18:45
Canolfan Hamdden Tonyrefail 18:00 - 18:45
Canolfan Chwaraeon Abercynon 19:00 - 19:45
Dydd Gwener 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 06:30 - 07:15
Canolfan Hamdden Sobell 06:15 - 07:00
Canolfan Hamdden Tonyrefail 09:30 - 10:15
Dydd Sadwrn 
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 07:15 - 08:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 07:15 - 08:00
Canolfan Chwaraeon Abercynon 10:15 - 11:00
Dydd Sul 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 09:15 - 10:00
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 10:00 - 11:00
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 10:00 - 11:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 16:45 - 17:30
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!