Skip to main content

Spinrgy

Cyfuniad o Droelli a Synrgy, lle mae'r beiciau'n cael eu defnyddio i wella'ch iechyd cardiofasgwlaidd a thynhau'r cyhyrau.

Beth fydd dosbarth Spinrgy yn ei wneud i mi?

Mae'r elfennau sy'n debyg i ddosbarth Synrgy yn eich galluogi chi i ddefnyddio sgiliau ymwrthedd a'ch pwysau mewn nifer o ffyrdd sy'n gwella'ch balans, cryfder craidd a chyflwr eich cyhyrau mewn un sesiwn ymarfer.

Mae'r elfennau sy'n debyg i ddosbarth Troelli yn ffordd wych o gryfhau cyhyrau'r coesau a'r bol ac yn ymarfer cardio mae modd ei fwynhau!

Pa mor hir fydd y dosbarth Spinrgy?

Mae dosbarthiadau'n para awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Dosbarth bywiog ac egniol y mae modd ei fwynhau unwaith neu ddwywaith yr wythnos yn rhan o'ch trefn ymarfer corff. Beth am ymlacio ac ymestyn rhwng y sesiynau trwy fynychu sesiwn nofio neu Ioga? Rhaid gwisgo dillad cyfforddus y mae modd beicio/symud ynddyn nhw, yn ogystal ag esgidiau addas a chyfforddus. Cofiwch ddiod a thywel.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

spinrgy

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Y Spinrgy

boxercise timetable
dydd mawrthamser
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 09:30 - 10:00
Dydd Gwener 
Canolfan Chwaraeon Abercynon 09:30 - 10:15
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!