Skip to main content

Synrgy

Mae dosbarthiadau Synrgy yn cynnig sesiwn ymarfer corff dwysedd uchel. Caiff y dosbarthiadau yma eu cynnal yn yr ystafell ffitrwydd gan ein staff arbenigol ac mae modd teilwra'r weithgaredd i gydfynd â'ch amcanion a'ch gallu personol. Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau Synrgy ar gyfer dechreuwyr, dosbarthiadau canolradd a dosbarthiadau uwch. Mae gan ein hyfforddwyr yr wybodaeth a'r profiad i wella pob gweithgaredd a sicrhau eich bod chi'n derbyn y gwasanaeth orau posibl. Cafodd y dosbarthiadau yma eu llunio fel eu bod nhw'n apelio i bawb, os ydyh chi'n bwriadu colli pwysau, tynhau eich cyhyrau, gwella'ch cryfder ac/neu pŵer, tynhau cyhyrau , gwella'ch ffitrwydd gyffredinol neu fwynhau ymarfer corff.

Beth fydd dosbarth SYNRGY yn ei wneud i mi?

Mae dosbarthiadau Synrgy yn defnyddio amrywiaeth o gyfarpar a fydd yn sicrhau eich bod chi'n gweithio mewn sawl ffordd ac yn herio'ch ffitrwydd cardiofasgwlaidd, balans, cryfder, pŵer a stamina. Mae dosbarthiadau yn cynnwys ymarferion â bandiau gwrthiant, ymarferion â phwysau'r corff, pwysau kettlebell, peli ymarfer, ceblau, bagiau tywod, rhaffau a chyfarpar eraill sy'n sicrhau bod y dosbarthiadau yma'n hwyl ond yn cael eu cynnal mewn modd diogel.

Pa mor hir fydd dosbarth SYNRGY?

Bydd dosbarthiadau yn para rhwng hanner awr a 45 munud.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n dod â thywel a photel dŵr gyda chi i'r dosbarth a rhaid gwisgo dillad gampfa addas. Addas ar gyfer 8+ oed.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

14753911_712842315546654_3782445354481742064_o

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Synrgy

Amserlen synrgy
Dydd Llunamser

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

06:30 - 07:00 

Canolfan Chwaraeon Abercynon

06:30 - 07:15

dydd mawrth 

Canolfan Hamdden Sobell

10:30 - 11:15
Dydd Mercher 

Canolfan Hamdden Sobell

09:30 - 10:15

Canolfan Hamdden Sobell

10:30 - 11:15
Canolfan Hamdden Sobell 19:00 - 19:45
Dydd Iau 
Canolfan Hamdden Sobell 06:15 - 07:00

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

06:30 - 07:00
Dydd Gwener 

Canolfan Chwaraeon Abercynon

12:00 - 12:45
Canolfan Hamdden Sobell 17:00 - 17:45
Dydd Sadwrn 

Canolfan Chwaraeon Abercynon

09:15 - 10:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!