Skip to main content

Dosbarth Trampolinio

Mae dosbarthiadau trampolinio ar gael i blant 6 oed neu'n hŷn. Mae'r dosbarthiadau yma'n boblogaidd iawn.

Caiff y dosbarthiadau yma eu cynnal dros 6 wythnos. Mynegwch ddiddordeb trwy gysylltu â'r ganolfan hamdden. Byddwn ni'n cysylltu â chi cyn gynted ag y bydd lleoedd ar gael ar gyfer y cwrs nesaf.

Mae'r dosbarthiadau yma'n dilyn y Cwricwlwm Gymnasteg Prydeinig. Dyma ffordd wych o fwynhau trampolinio hamddenol, gyda'r cyfle i symud ymlaen at gystadlu neu fod yn rhan o dîm.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Trampoline

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen trampolîn

Trampolin
dydd llun amser
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen   15:45 - 18:45
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!