Skip to main content

Trampolino Mini

Neidiwch a mwynhau dosbarth gyda gwahaniaeth o ganlyniad i Drampolino Mini. Dyma ddosbarth gwych lle mae modd sboncio, troi a throelli tuag at iechyd cardiofasgwlaidd a chorff wedi'i dynhau. Bydd hyfforddwr brwdfrydig a cherddoriaeth uchel i'ch cadw chi'n llawn cymhelliant.

Beth fydd dosbarth TRAMPOLINO MINI yn ei wneud i mi?

Mae Trampolino Mini yn defnyddio trampolinau bach unigol, felly mae llwyth o hwyl i'w gael. Rydych chi'n manteisio ar ymarfer corff dwysedd isel fydd yn amddiffyn eich pengliniau a'ch asgwrn cefn gan eich bod chi'n neidio ar drampolinau uchel.

Er gwaethaf hyn, rydych chi'n ymarfer eich corff cyfan wrth losgi calorïau a braster, a chryfhau'ch cyhyrau. Mae'n debygol y bydd yr holl symudiadau neidio yn gwneud i'ch calon guro'n fwy cyflym hefyd!

Pa mor hir fydd dosbarth TRAMPOLINO MINI?

Bydd dosbarthiadau'n para hanner awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Cewch chi fwynhau dosbarth Trampolino Mini o leiaf unwaith yr wythnos fel elfen hwyl ac effeithiol o'ch sesiynau ymarfer corff. Byddwch chi'n gwneud llawer o symudiadau neidio, felly gwisgwch ddillad ac esgidiau ymarfer cyfforddus. Cofiwch ddod â thywel a photel o ddŵr ar gyfer diwedd y dosbarth.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

UrbanRebound

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Trampolino Mini

Amserlen Trampolino Mini
Dydd Llunamser
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 17:15 - 17:45
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!