Skip to main content

Virtual Spin

Dosbarth sy dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden y Ddraenen Wen yw Virtual Spin (Troelli). Chi sy'n pennu dwyster y gweithgaredd seiclo.

Gan ddefnyddio'r un beiciau Technogym rydyn ni'n eu defnyddio mewn dosbarthiadau troelli traddodiadol, mae Virtual Spin yn ddosbarth heb hyfforddwr. Chi sy'n pennu dwyster y gweithgaredd, gan fanteisio ar y dechnoleg ar y peiriannau er mwyn gwneud y mwyaf o'r dosbarth! 

Mae sgrin fawr ar flaen yr ystafell yn dangos amrywiaeth o dirweddau er mwyn i chi fwynhau manteision seiclo. Un o'r tirweddau mwyaf poblogaidd yw Perfeddwlad Awstralia.

Beth fydd dosbarth VIRTUAL SPIN yn ei wneud i mi?

Bydd yn helpu i gynyddu iechyd cardiofasgwlaidd, a'r un pryd yn magu cyhyrau a thynhau a siapio’ch coesau a’r bol. Gan fod Troelli yn cadw'r pwysedd oddi ar eich traed a'ch pennau gliniau, mae'i effaith yn isel, ac yn berffaith i’r rheiny sy'n ymadfer o anaf ac sydd eisiau adeiladu nerth yn y cefn.

Pa mor hir fydd y dosbarth VIRTUAL SPIN?

Mae'r dobsarthiadau'n para awr, ond byddai staff Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen yn falch o gynnal y dosbarth unrhyw bryd sy'n gyfleus. Cyn belled â does dim dosbarth arall yn cael ei gynnal, dylid bod modd i'r staff gynnal dosbarth Virtual Spin ar amser sy'n gyfleus i chi - codwch y ffôn am ragor o wybodaeth.

Oherwydd uchder y beiciau, yr oedran isaf ar gyfer y gweithgaredd yma yw 14 oed.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Bydd dilyn cyn lleied ag un dosbarth Troelli'r wythnos yn ymarfer corff effeithiol.  Hwyrach y byddwch chi’n dymuno dod yn amlach, gan ddibynnu ar eich amserlen ymarfer corff a'ch cyfradd adferiad. Rhaid gwisgo ddillad ymarfer corff cyfforddus, a dod â photel o ddŵr.  Mae'n bosibl y byddwch chi'n dymuno buddsoddi mewn siorts beicio wedi'u padio hefyd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Bike-Spin-Fit-Aberdare-5

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Virtual Spin

Amserlen Virtual Spin
Dydd Sadwrnamser 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 10:00 - 11:00
Dydd Sul 
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen 11:00 - 12:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!