Skip to main content

Ioga

Mae Ioga yn weithgaredd ysbrydol, meddyliol a chorfforol lle byddwch chi'n gwneud ystod o ystumiau a symudiadau ymestyn i wella eich lles corfforol a meddyliol. Mae Ioga yn weithgaredd cynhwysol sy'n addas i bawb, beth bynnag eich oedran, gallu neu brofiad.  Mae ein dosbarthiadau Ioga bywiogus yn sicrhau eich bod chi'n ymlacio'n llwyr trwy gysylltu'ch corff a'ch meddwl â'i gilydd.

Beth fydd dosbarth Ioga yn ei wneud i mi?

Mae Ioga yn weithgaredd cyfannol. Mae ein hyfforddwyr cymwysedig yn darparu rhaglen fydd yn rhoi sesiwn ymarfer corff o fudd i chi gynyddu cryfder, hyblygrwydd, cydbwysedd a sadrwydd craidd eich cyhyrau. Mae Ioga yn ffordd ardderchog o wella osgo a gwella eich techneg anadlu. Mae tystiolaeth yn dangos bod ioga yn cael effaith gadarnhaol ar ein lles meddyliol gan leihau straen a gorbryder wrth hyrwyddo sgiliau talu sylw a chanolbwyntio.

Pa mor hir fydd dosbarth Ioga?

Bydd dosbarthiadau yn para rhwng awr a dwy awr.

Pa mor aml ddylwn i fynychu a beth dylwn i'i wisgo?

Prif ffocws Ioga yw ymestyn. Dyma'r rheswm pam rydyn ni'n argymell i chi wisgo dillad hyblyg a chyfforddus mae modd i chi symud ynddyn nhw. Rydyn ni hefyd yn argymell i chi wisgo esgidiau ymarfer cyfforddus sy'n rhoi digon o sadrwydd a hyblygrwydd. Cofiwch ddod â digon o ddŵr i'w yfed yn ystod eich sesiwn.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Yoga-10

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

 

Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!