Skip to main content

Yogatone

Mae Yogatone yn cyfuno pwysau ysgafn a symudiadau erobig ag ioga traddodiadol i gynnig dosbarth cyfannol ymlaciol fydd yn cryfhau a thynhau'ch corff cyfan.

Beth fydd dosbarth Yogatone yn ei wneud i mi?

Wedi'u harwain gan hyfforddwr cymwysedig, bydd dosbarthiadau Yogatone yn eich helpu chi i gryfhau, ymestyn a thynhau'ch corff gydag elfennau erobig tyner i godi curiad eich calon a gwella iechyd cardiofasgwlaidd.

Pa mor hir fydd dosbarth Yogatone?

Bydd dosbarthiadau'n para awr.

Pa mor aml ddylwn i fynychu a beth dylwn i'i wisgo?

Mae dosbarthiadau Yogatone yn ffordd berffaith o fwynhau ymarfer corff rheolaidd ac effeithiol. Mae modd cyfuno Yogatone â dosbarthiadau eraill gan ddibynnu ar eich dewisiadau neu nodau iechyd a lles. Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n gwisgo dillad cyfforddus mae modd i chi symud ynddyn nhw. Cofiwch ddod â digon o ddŵr i'w yfed yn ystod eich sesiwn.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Yogatone

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Yogatone

Amserlen Yogatone
Dydd Iau 

Canolfan Hamdden Sobell

11:00 - 12:00
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!