Skip to main content

Zumba

Dyma ddosbarth lle mae modd i chi ddawnsio'ch ffordd i ffitrwydd, iechyd a chorff siapus. Mae'n cynnwys ymarferion egnïol wedi'u seilio ar ddawnsio i gerddoriaeth dull Lladin-Americanaidd.

Beth fydd dosbarth ZUMBA yn ei wneud i mi?

Mae dosbarthiadau Zumba wedi bod yn boblogaidd ers sbel gan eu bod nhw'n cyflawni'r nod!

Bydd yn ychwanegu egni a bywiogrwydd i'ch sesiwn ymarfer corff trwy ddefnyddio symudiadau Lladin i wneud i'ch calon guro, ac i losgi calorïau.

Pa mor hir fydd dosbarth ZUMBA?

Bydd dosbarthiadau'n para rhwng 45 munud ac awr.

Pa mor aml dylwn i fynychu a beth ddylwn i'i wisgo?

Mae dosbarthiadau Zumba yn berffaith i'w mwynhau mor aml ag y dymunwch. Dyma ddosbarth cymdeithasol sy'n ffordd dda o gynnwys ymarfer corff rheolaidd a hwyl yn eich sesiynau cadw'n heini. Os ydych chi am gyfuno Zumba â dosbarth arall o'n hamrywiaeth o ddosbarthiadau, gofynnwch am gyngor eich hyfforddwr cymwysedig fydd wrth law i helpu.

Sicrhewch eich bod chi'n gwisgo dillad llac ac esgidiau ymarfer cyfforddus mae modd i chi symud a dawnsio ynddyn nhw.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Zumba-Abercynon-2

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

 

Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!