Skip to main content
 

Y newyddion diweddaraf am y Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein swyddfa yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon ar gau o ganlyniad i'r sefyllfa sydd ohoni. Rydyn ni'n lwcus bod modd inni weithio o bell ac rydyn ni yma i'ch cefnogi chi o hyd. Os hoffech chi gysylltu â ni, e-bostiwch Chwaraeonrhct@rhondda-cynon-taf.gov.uk!

Cyngor i glybiau chwaraeon

Mae 'Dychwelyd i'r Campau' wedi dechrau. Cysylltwch â'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol i gael arweiniad. O ran cyfleusterau'r Cyngor, bydd clybiau'n derbyn gohebiaeth gan y Garfan Archebu Gwasanaethau Parciau RhCT. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â chyfleusterau, cysylltwch â'r swyddfa ar 01443 562202 (opsiwn 2) o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa.

Cronfa 'Cymru Actif' Chwaraeon Cymru ar gyfer clybiau chwaraeon sydd wedi'u heffeithio gan y Coronafeirws

 

Ydych chi'n glwb chwaraeon sy'n ei chael hi'n anodd ailddechrau ar ôl y pandemig?
Mae modd i ni helpu! Cwblhewch ein harolwg byr a rhoi gwybod i ni pa gymorth sydd ei angen arnoch chi - https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=159360833330

Mae'r Coronafeirws yn cael effaith enfawr ar fusnesau, elusennau a chlybiau chwaraeon ledled Cymru. Mae Chwaraeon Cymru wedi casglu ynghyd cymorth, cyngor, benthyciadau a grantiau diweddaraf y Llywodraeth sydd ar gael i'ch helpu chi:
http://www.atebionclwb.cymru/case-studies////grantiau-benthyciadau-a-chefnogaeth-i-helpu-sefydliadau-chwaraeon-yn-ystod-pandemig-coronafeirws/

 

I gael y newyddion diweddaraf am y Coronafeirws gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, ewch i www.rctcbc.gov.uk/IechydCyhoeddusRhCT

Arhoswch gartref a byddwch yn ddiogel!

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas