Skip to main content
 

Andrea Bishop (Rhedeg)

"Roeddwn i wedi clywed y grŵp rhedeg yn cael ei hysbysu ar GTFM adeg mis Mawrth, ac erbyn hyn roedd y Gaeaf wedi bod yn un hir iawn! Roeddwn i'n teimlo fy mod i'n gwneud yr un hen bethau; eistedd wrth fy nesg yn y gwaith, eistedd mewn cyfarfodydd neu'n eistedd mewn car yn gyrru i ragor o gyfarfodydd! Roedd fy nhad wedi bod yn yr ysbyty dros y gaeaf hefyd, ac er nad ydw i'n cwyno am hyn, roedd yna lawer o eistedd yn yr ysbyty hefyd.  Serch hynny, daeth y Gwanwyn a theimlais yr oedd yn hen bryd i mi ddechrau gofalu am fy ffitrwydd - doedd braidd dim byd ohono ar y pryd!

Es i i'r grŵp cyntaf. Roedd tua 50 o fenywod eraill yna yn meddwl yn union yr un peth â fi! Dechreuon ni drwy gynhesu ac aros yn y parc. Ein nod cyntaf oedd llwyddo i redeg ras 5k. Ar ôl ychydig wythnosau roedd lefel fy ffitrwydd wedi gwella, ac roeddwn i wedi dechrau rhedeg ar adegau eraill hefyd. Y cam naturiol nesaf oedd rhoi cynnig ar Parkrun Pontypridd. Y tro cyntaf roedd yn brofiad cyffrous - a hynod ddoniol - ond erbyn hyn dwi'n dechrau mynd yn grac os ydw i'n cymryd dros 30 munud.

Ar ôl i'r misoedd fynd heibio, a'r Gaeaf wedi dychwelyd eto, mae nifer o bobl yn parhau i fynychu'r grŵp - does dim ofn glaw arnom ni! Rydyn ni'n mynd tu hwnt i'r parc erbyn hyn, ac mae Allen yn amrywio'r hyfforddiant er mwyn ein cadw ni'n frwd! Erbyn hyn, mae rhai ohonom ni yn edrych i redeg 10k. Mae cwrdd â grŵp a chael hyfforddwr gwych yn fy ysgogi i adael y gwaith ar amser ar nos Lun ac i aros yn heini drwy'r flwyddyn! Gaeafgysgu? Fi? Byth!"

 
Facebook-logo
Twitter-Logo