Skip to main content
 

Syniadau ac Adnoddau

Mae lleoliadau ffurfiol fel ysgolion a chlybiau chwaraeon yn chwarae rhan yn y gwaith yma, a dyna pam rydyn ni'n treulio llawer o'n hamser yn helpu sefydliadau fel hyn. Rydyn ni hefyd yn darparu cyfleoedd ein hunain ac mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.  

Rydyn ni'n eich annog i ystyried lleoliadau ffurfiol lleol sy'n cynnig cyfleoedd i'ch plentyn/plant, ond, a chithau'n deulu, rydyn ni hefyd yn credu'n gryf ei bod yn bwysig iawn i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau rheolaidd gyda'ch gilydd. Mae cefnogaeth y teulu yn ddylanwad mawr ar p'un a yw'r sgiliau, yr hyder a'r cymhelliant gyda phlant i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn ystod eu bywyd. Rydyn ni wrthi'n creu ystod o adnoddau a fydd yn helpu teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau llesol. Mae'r rhain yn cynnwys syniadau a gemau hwyl. 

 

Fideos Hyfforddi Chwaraeon RhCT

Mae gyda ni ystod o fideos hyfforddi ar y wefan yma. Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw ar gyfer grwpiau o blant. Fodd bynnag, mae modd addasu rhai ohonyn nhw a'u chwarae gyda 2 neu 3 o blant. Rydyn ni'n argymell Oxo (Noughts a Crosses), Cestyll Tywod, Domes and Dishes, Rasys Cyfnewid Coconyt a Gêm Precision Passing

Gweithgareddau Newid am Oes

Mae'r GIG yn ariannu cynllun Newid am Oes, sydd â gweithgareddau gwych i blant ar ei wefan. Mae wedi cydweithio â Disney er mwyn creu ymarferion 10 munud o hyd. Mae modd i chi eu gweld nhw yma.

 
Facebook-logo
Twitter
Instas