Skip to main content
 

Babanod (2-7 oed)

Clybiau Chwaraeon Cymunedol

Mae dros 300 o glybiau chwaraeon yn Rhondda Cynon Taf. Mae llawer ohonyn nhw'n darparu cyfleoedd i blant 2-7 oed. Rydyn ni'n yn gweithio gyda'r clybiau hyn i sicrhau eu bod yn darparu gweithgareddau hwyl, diogel a chynhwysol i blant.

CLICIWCH YMA i weld ein Map Clybiau Chwaraeon a dod o hyd i glybiau chwaraeon yn eich ardal chi.

 

Clybiau chwaraeon ysgolion cynradd

Rydyn ni'n cynorthwyo ysgolion cynradd i ddatblygu clybiau allgyrsiol yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol. Mae gan fwyafrif yr ysgolion cynradd amserlenni clybiau sy'n newid bob tymor. Mae'r clybiau hyn yn ffordd wych i'ch plentyn roi cynnig ar chwaraeon newydd a dysgu sgiliau sylfaenol. Siaradwch ag ysgol eich plentyn i gael gwybod beth mae'n ei gynnig.

 

Symud sy'n Bwysig

Mae Symud sy'n Bwysig yn adnodd rydyn ni wedi ei gynllunio i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Nod yr adnodd yw bod plant yn symud mwy, a hynny'n fwy aml. Mae'n cynnig ystod o gemau hwyl sy'n canolbwyntio ar fwynhau a datblygu sgiliau. Mae'r gemau'n cael eu cyflwyno trwy chwe thema megis gofod ac ar lan y môr.

CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn.

 

Tots Beicio / Balanceability

Mae sesiynau Tots Beicio / Balanceability wedi'u hanelu at blant 3-6 oed. Maen nhw'n cynorthwyo plant i ddysgu sut i reidio beic gan ddefnyddio beiciau cydbwysedd. Pan fydd y plant yn barod, maen nhw'n mynd ymlaen i feiciau pedal. Fel arfer, mae'r cwrs yn para 8 wythnos.

Ar hyn o bryd mae sesiynau yn y lleoliadau canlynol:

  • Neuadd Gymunedol Dâr (cadwch le drwy Ganolfan Hamdden Sobell)
  • Canolfan Chwaraeon Abercynon
  • Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen (cadwch le drwy Top Tots)
  • Play Yard, Treorci (cadwch le drwy Martyn Broughton)

 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas