Skip to main content
 

Adran Iau (7-11 oed)

Clybiau Chwaraeon Cymunedol

Mae dros 300 o glybiau chwaraeon yn Rhondda Cynon Taf. Mae mwyafrif y clybiau hyn yn darparu cyfleoedd i blant 7-11 oed. Rydyn ni'n gweithio gyda'r clybiau hyn i sicrhau eu bod yn darparu gweithgareddau hwyl, diogel a chynhwysol i blant.

CLICIWCH YMA i weld ein Map Clybiau Chwaraeon a dod o hyd i glybiau chwaraeon yn eich ardal chi.

 

Clybiau chwaraeon ysgolion cynradd

Rydyn ni'n cefnogi ysgolion cynradd i ddatblygu clybiau allgyrsiol yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol. Mae gan fwyafrif yr ysgolion cynradd amserlenni clybiau sy'n newid bob tymor. Mae'r clybiau hyn yn ffordd wych i'ch plentyn roi cynnig ar chwaraeon newydd a dysgu sgiliau sylfaenol. Siaradwch ag ysgol eich plentyn i ddarganfod beth mae'n ei gynnig.

 

Prosiectau Chwaraeon RhCT / Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol

Trwy gydol y flwyddyn rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o chwaraeon wedi'u hanelu at blant 7-11 oed. Mae'r prosiectau hyn yn cael eu datblygu a'u cyflawni mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol.

Ar hyn o bryd mae'r sesiynau canlynol ar waith:

  • Huddle (Pêl-droed Merched) - CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn
  • Wicketz (Criced) - CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn

 

Sêr Disglair

Mae Sêr Disglair yn rhaglen bwrpasol sydd wedi'i datblygu ac yn cael ei darparu mewn ysgolion cynradd. Mae sesiynau ymarfer corff yn canolbwyntio ar fagu hyder a datblygu sgiliau personol, gan flaenoriaethu mwynhau a chael hwyl ar yr un pryd.

 

Gwaith Cartref Corfforol / Cardiau Bingo

Er mwyn cefnogi teuluoedd ac ysgolion, rydyn ni wedi datblygu ystod o adnoddau sy'n anelu at gael plant i symud mwy. Mae llyfrynnau Gwaith Cartref Corfforol wedi cael eu rhoi i ysgolion cynradd fel ffordd i annog plant i wneud mwy o ymarfer corff pan maen nhw adref. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi annog plant a'u teuluoedd i wneud mwy o ymarfer corff trwy osod heriau yn ystod gwyliau ysgol.

I weld ystod ein adnoddau, CLICIWCH YMA.

 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas