Skip to main content
 

Ein Rhaglenni

Mae llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a chwaraeon ar draws cymunedau Rhondda Cynon Taf. Mae gyda ni nifer o raglenni sy'n cael eu cynnal yn y gymuned. Mae manylion amdanyn nhw isod ac mae modd i chi e-bostio Chwaraeonrhct@rhondda-cynon-taf.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Balanceability (3 - 6 oed)


Pêl-rwyd i blant bach (3 - 6 oed)

Sesiynau Chwaraeon (3 - 6 oed)

Sesiynau Chwaraeon (7 - 11 oed)

 

Dark in the Park (13+ oed)

 

Yn ôl i Bêl-rwyd (18 oed a hŷn)

  • Canolfan Chwaraeon Abercynon 

 

Pêl-droed Cerdded (18 oed a hŷn)

  • Canolfan Chwaraeon Abercynon
  • Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref
  • Cae Pob Tywydd 3G Clwb Rygbi Abercwmboi
  • Neuadd Dâr, Cwmdâr

Rydyn ni o hyd yn edrych am ffordd o wella, ac er mwyn gwneud hyn, rydyn ni'n awyddus i gasglu adborth gan ein cwsmeriaid. Os ydych chi wedi mynd i unrhyw un o'n sesiynau gweithgarwch corfforol, cliciwch yma i gwblhau ffurflen adborth fer.

 
Facebook-logo
Twitter
Instas