Skip to main content
 

Calendr Hyfforddi'r Gweithlu

I gefnogi'r gweithlu gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf mae Chwaraeon Rhondda Cynon Taf wedi paratoi calendr hyfforddiant ‘Chwaraewch Ran’. Mae'r calendr yn cynnwys amrywiaeth o weithdai a chyrsiau sy'n diwallu anghenion clybiau chwaraeon gwirfoddol. Mae'r gweithdai'n sôn am faterion megis cyllid, hyrwyddo, cyfleusterau, gweithlu a llythrennedd corfforol. Mae hefyd gyrsiau hanfodol megis cymorth cyntaf, diogelu ac amddiffyn plant, a hyfforddiant ar gynnwys pobl anabl.

 Play Your Part Calendar 2018 WEL

Os hoffech chi gadw lle mewn gweithdy neu ar gwrs, defnyddiwch y ddolen yma i lenwi'r ffurflen ar-lein: CADW LLE

Mae Chwaraeon Rhondda Cynon Taf yn gweithio mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol a Phrifysgol De Cymru. Mae'r sefydliadau yma'n cynnig cyfleoedd dysgu, gweithdai a chyrsiau chwaraeon lleol yn rheolaidd.

I weld calendr addysg hyfforddwyr Prifysgol De Cymru, cliciwch yma

Mae'r gwefannau canlynol hefyd yn rhestru cyrsiau hyfforddi chwaraeon penodol wedi'u trefnu gan Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol:

 
Facebook-logo
Twitter-Logo