Skip to main content
 

Calendr Hyfforddi'r Gweithlu

I gefnogi'r gweithlu gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf mae Chwaraeon Rhondda Cynon Taf wedi paratoi calendr hyfforddiant ‘Chwaraewch Ran’. Mae'r calendr yn cynnwys amrywiaeth o weithdai a chyrsiau sy'n diwallu anghenion clybiau chwaraeon gwirfoddol.
Play Your Part Workforce CALENDAR SEPTEMBER 2019 - WEL

Os hoffech chi gadw lle mewn gweithdy neu ar gwrs, defnyddiwch y ddolen yma i lenwi'r ffurflen ar-lein: CADW LLE

Ydych chi wedi mynychu cwrs yn ddiweddar? Helpwch ni i wella drwy lenwi ein ffurflen adborth

Cyrsiau eraill

Mae Chwaraeon Rhondda Cynon Taf yn gweithio mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol a Phrifysgol De Cymru. Mae'r sefydliadau yma'n cynnig cyfleoedd dysgu, gweithdai a chyrsiau chwaraeon lleol yn rheolaidd.

I weld calendr addysg hyfforddwyr Prifysgol De Cymru, cliciwch yma

Mae'r gwefannau canlynol hefyd yn rhestru cyrsiau hyfforddi chwaraeon penodol wedi'u trefnu gan Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol:

 
Facebook-logo
Twitter
Instas