Skip to main content
 

Enwebu Llysgenhadon Efydd

 
  • Eich manylion
    Rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth bersonol yma fel bod modd i ni gysylltu â chi mewn perthynas â'ch enwebiad. Bydd yr holl wybodaeth sy'n cael ei chyflwyno yn cael ei thrin yn gyfrinachol.
  • Nawr nodwch fanylion y plentyn/plant rydych chi'n ei enwebu...
    Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n enwebu dau ddisgybl o'ch ysgol ond byddwn ni'n caniatáu hyd at bedwar os yw'n ddosbarth mawr ei faint.
  • Plentyn un
  • Plentyn Dau
  • Plentyn Tri
  • Plentyn Pedwar
 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas