Skip to main content
 

Gwyliau ac Achlysuron

Ar y cyd gyda nifer o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, rydyn ni'n cynnal nifer o wyliau ac achlysuron chwaraeon ysgol am ddim. Mae'r rhain yn rhoi'r cyfle i'ch disgyblion gymryd rhan mewn cystadlaethau llawn hwyl gydag ysgolion eraill, dysgu sgiliau newydd a darganfod clybiau chwaraeon lleol yn eu cymuned sy'n gysylltiedig â'r achlysuron. Isod, mae rhestr o'r gwyliau a'r achlysuron sy'n cael eu cynnal eleni. 

Rhedeg Ffordd

Cwm Rhondda: 15 Hydref 2019
Cwm Cynon: 17 Hydref 2019
Taf-elái: 24 Hydref 2019

Pêl Rwyd

Cwm Rhondda: 29 Ionawr 2020
Cwm Cynon: 26 Tachwedd 2019
Taf-elái: 24/15 Tachwedd 2019

Tenis

Cwm Rhondda: Wythnos yn dechrau 9 Mawrth 2020
Cwm Cynon: 13 Mawrth 2020
Taf-elái: Wythnos yn dechrau 9 Mawrth 2020

'Quad Kids'

Cwm Rhondda: Wythnos yn dechrau 8 Mehefin 2020
Cwm Cynon: 17/18 Mehefin 2020
Taf-elái: Wythnos yn dechrau 8 Mehefin 2020

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas