Skip to main content
 

Gwyliau ac Achlysuron

Ar y cyd gyda nifer o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, rydyn ni'n cynnal nifer o wyliau ac achlysuron chwaraeon ysgol am ddim. Mae'r rhain yn rhoi'r cyfle i'ch disgyblion gymryd rhan mewn cystadlaethau llawn hwyl gydag ysgolion eraill, dysgu sgiliau newydd a darganfod clybiau chwaraeon lleol yn eu cymuned sy'n gysylltiedig â'r achlysuron. Isod, mae rhestr o'r gwyliau a'r achlysuron sy'n cael eu cynnal eleni. 

Rhedeg Ffordd

Cwm Rhondda: i'w gyhoeddi
Cwm Cynon: i'w gyhoeddi
Taf-elái: i'w gyhoeddi

Pêl Rwyd

Cwm Rhondda: i'w gyhoeddi
Cwm Cynon: i'w gyhoeddi
Taf-elái: i'w gyhoeddi

Tenis

Cwm Rhondda: i'w gyhoeddi
Cwm Cynon: i'w gyhoeddi
Taf-elái: i'w gyhoeddi

'Quad Kids'

Cwm Rhondda: i'w gyhoeddi
Cwm Cynon: i'w gyhoeddi
Taf-elái: i'w gyhoeddi

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas