Skip to main content
 

Cronfa Ysgolion Chwaraeon RhCT

Bydd y gronfa yma'n cefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd fel bod modd iddyn nhw ddatblygu cyfloedd chwaraeon allgyrsiol. Bydd hyn yn annog rhagor o blant i fod yn fwy gweithgar yn fwy aml. 

Bydd modd i ysgolion wneud cais am hyd at £250 fesul blwyddyn academaidd.

Mae ein blaenoriaethau eleni fel a ganlyn: cyfranogiad merched, chwaraeon cynhwysol neu weithgarwch corfforol, llythrennedd corfforol a'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol. Rydyn ni'n annog ysgolion i yntyried y blaenoriaethau yma wrth wneud cais, fodd bynnag dydy hyn ddim yn orfodol. 

Ar ôl cynnal y cynllun, bydd gofyn i ysgolion gyflwyno ffurflen 'Cwblhau Cynllun', yn ogystal â gwaith papur arall.

Cadwch mewn cof bod cynaliadwyedd cynllun yw bwsig, ac mae rhaid ystyried parhau i gynnal y cynllun ar ôl i'r cyllid gael ei wario.

Dyddiadau Cronfa Ysgolion 2018-19

Mae modd cyflwyno cais o 5 Tachwedd 2018
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Tachwedd 2018
Cyfarfod y Panel ar 5 Rhagfyr 2018

I lawrlwytho telerau ac amodau, cliciwch yma

I wneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais yma a'i dychwelyd at Chwaraeon RhCT drwy e-bost Chwaraeonrhct@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu drwy'r post i Chwaraeon RhCT, Canolfan Chwaraeon Abercynon, Parc Abercynon, Abercynon, CF45 4UY .

 
Facebook-logo
Twitter
Instas