Skip to main content
 

Datblygu Clwb Chwaraeon

Sut mae modd i ni eich helpu chi?

Mae modd i'n Carfan Chwaraeon yn y Gymuned a Gweithgarwch Corfforol helpu i ddatblygu'ch clwb chwaraeon neu'ch sefydliad chi er mwyn annog rhagor o bobl i fod yn fwy gweithgar yn fwy aml.

Mae modd i ni gynnig amrywiaeth o gymorth i chi, gan gynnwys:


Os ydych chi eisiau cymorth gyda'r uchod, cofrestrwch ar gyfer y Achredu Clybiau Chwaraeon RhCT a chyflwyno ffurflen gais am gymorth cynllun. Bydd Swyddog yn cysylltu â chi er mwyn rhoi cymorth gyda'ch cynllun ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gais.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk

Cefnogaeth I Glybiau - gwefan Chwaraeon Cymru 

www.chwaraeon.cymru/grantiau-a-chyllid/club-solutions/ – Dyma wefan wedi'i datblygu gan Chwaraeon Cymru mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol ac Awdurdodau Lleol. Mae'n cynnwys pum adran sy'n darparu gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r pynciau canlynol:

  1. Rheoli eich clwb
  2. Cyllid clwb
  3. Hybu eich clwb
  4. Pobl yn eich clwb
  5. Cyfleusterau


Mae pob adran yn cynnwys polisïau, templedi ac offer cynllunio sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim. Mae hefyd astudiaethau achos o glybiau eraill ar draws Cymru, sy'n darparu enghreifftiau ymarferol o'r pethau sydd wedi gweithio ar eu cyfer nhw.

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas