Skip to main content
 

Datblygu Clwb Chwaraeon

 

Ydych chi'n cynnal clwb chwaraeon yn Rhondda Cynon Taf?
Hoffech chi gael cymorth i ddatblygu'r clwb?

Atebion Clwb - gwefan Chwaraeon Cymru 

Atebion Clwb – Dyma wefan wedi'i datblygu gan Chwaraeon Cymru mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol ac Awdurdodau Lleol. Mae'n cynnwys pum adran sy'n darparu gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r pynciau canlynol:

  1. Rheoli eich clwb
  2. Cyllid clwb
  3. Hybu eich clwb
  4. Pobl yn eich clwb
  5. Cyfleusterau


Mae pob adran yn cynnwys polisïau, templedi ac offer cynllunio sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim. Mae hefyd astudiaethau achos o glybiau eraill ar draws Cymru, sy'n darparu enghreifftiau ymarferol o'r pethau sydd wedi gweithio ar eu cyfer nhw.

 

Atebion Clwb - Offeryn Asesu Clwb 

Yn rhan o'r wefan Atebion Clwb, mae Chwaraeon Cymru wedi creu offeryn asesu sy'n helpu clybiau i amlygu eu cryfderau a'r meysydd i'w datblygu. Drwy ateb dim ond 22 o gwestiynau syml, bydd yr offeryn asesu yn helpu pwyllgor clwb i ystyried y pethau mae'r clwb yn eu gwneud yn dda, y pethau sydd ddim cystal, a'r meysydd i'w gwella. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.atebionclwb.cymru/club-solutions-healthcheck.

 

Chwaraeon yn y Gymuned - cymorth 

I gael cymorth o ran datblygu'ch clwb chwaraeon, siaradwch â'r Garfan Chwaraeon yn y Gymuned. Mae cyngor a chanllawiau ar gael ynglŷn â materion cyllid, llywodraethu, cysylltiadau rhwng ysgolion a chlybiau, marchnata, datblygu cyfleusterau a denu gwirfoddolwyr.

E-bost: ChwaraeonRhCT@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 
Facebook-logo
Twitter-Logo