Skip to main content
 

Arian i Bawb Cymru

Dyma raglen grantiau a gafodd ei sefydlu er mwyn cynorthwyo grwpiau bach. Mae'r rhaglen yn cael ei chefnogi gan y Gronfa Loteri Fawr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Prif nod y rhaglen yw ariannu prosiectau sy'n cynnwys pobl yn eu cymuned leol, gan ddod â nhw at ei gilydd i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau, a'u mwynhau. Mae'r rhain yn ymwneud â threftadaeth, elusennau, iechyd, addysg, yr amgylchedd, yn ogystal ag unrhyw weithgareddau eraill. Caiff grantiau gwerth rhwng £500 a £5,000 eu dyfarnu i ymgeiswyr llwyddiannus.

Ffôn: 01686 611740 (ymholiadau cyffredinol)
Ffôn: 0845 600 20 40 (pecyn cais)

Hoffech chi ragor o wybodaeth? Croeso i chi alw heibio i'r wefan

 
Facebook-logo
Twitter-Logo