Skip to main content
 

Grant Datblygu Chwaraeon Cymru

Ydych chi am sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau hyfforddi newydd neu brynu offer y mae mawr ei angen i ddatblygu'ch prosiect?

Os felly, mae grantiau gwerth £1,501 i £25,000 ar gael er mwyn bodloni pob un o'r holl brosiectau uchod yn ogystal â'r canlynol:

  • Addysg i Hyfforddwyr
  • Llifoleuadau at ddibenion hyfforddi
  • Prynu tir neu hawliau mewn tir er mwyn datblygu meysydd gweithgareddau
  • Grantiau sefydlu er mwyn cefnogi mentrau newydd

 

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Mae'r grant hwn ar gael i unrhyw grŵp ar yr amod eu bod yn cadw cyfrif (boed yn gyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu, neu Undeb Credyd) yn enw'r sefydliad.

 
Sut mae gwneud cais

Hoffech chi wneud cais am grant? Croeso i chi alw heibio i: http://sport.wales/funding 
Cliciwch ar fotwm gwyrdd 'Ymgeisio ar-Lein' ar yr ochr dde. Bydd hyn yn mynd â chi i Borth Grantiau Chwaraeon Cymru. Yno, bydd modd i chi gofrestru, a llenwi ffurflen gais Grant Datblygu ar-lein.

Ymhob rhan o'r ffurflen gais, os ydych chi angen rhagor o wybodaeth neu gyfarwyddyd am adran neu gwestiwn, cliciwch ar y gofynnod glas agosaf , lle gwelwch ragor o wybodaeth.

Wrth lenwi'ch cais, cofiwch ofalu eich bod yn atodi pob un o'r holl ddogfennau y gofynnir amdanyn nhw, yn enwedig tystiolaeth o gyfrif eich sefydliad (boed yn gyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu, neu Undeb Credyd) er mwyn sicrhau nad oes oedi o ran prosesu eich cais.

Ar ôl ichi gyflwyno eich ffurflen gais, cewch y newyddion diweddaraf, drwy e-bost, ar ei chynnydd wrth iddi symud o gam i gam drwy broses y gwobrau.

Cyn i chi wneud cais, cofiwch ddarllen y tair dogfen PDF 'Help' isod, gan y byddan nhw'n rhoi i chi ryw syniad o ba wybodaeth sydd ei hangen. Yn ogystal â hynny, byddan nhw'n esbonio sut i wneud cais am grant drwy ddefnyddio Porth Grantiau Chwaraeon Cymru.

 

Cymorth pellach

Ai rhywbeth ar eich cyfer yw Grant Datblygu? Oes gennych unrhyw gwestiynau am eich prosiect? Croeso i chi gysylltu â Charfan Grantiau Chwaraeon Cymru yn uniongyrchol ar 0300 300 3130, a bydd yn falch i roi cymorth.

Fel arall, cysylltwch â Chwaraeon Rhondda Cynon Taf am gyngor a chymorth ar sut i lenwi'r ffurflen gais – chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas