Skip to main content
 

Cronfa Glofa'r Tŵr

Mae Cronfa Glofa'r Tŵr yn gronfa sydd ar gael i gymunedau Hirwaun, Penderyn, y Rhigos a Phen-y-waun yng Nghwm Cynon. Bydd y gronfa yn cefnogi prosiectau cymunedol. Mae hyn yn cynnwys mentrau cymdeithasol, cynlluniau ynni 'gwyrdd', cyfleoedd hyfforddi a phrosiectau ieuenctid. Cyhyd ag y bydd arian yn cael ei neilltuo ar gyfer prosiectau elusennau yn y cymunedau yma, cewch gyflwyno cais i Gronfa Glofa'r Tŵr.

Hoffech chi ragor o wybodaeth? Croeso i chi alw heibio i http://www.towerfund.co.uk/about neu cysylltwch â
Ffôn: 01685 811199
E-bost: enquiries@towerregeneration.co.uk

 
Facebook-logo
Twitter-Logo