Skip to main content
 

Dewch i Gerdded Cymru

Grwpiau cerdded yn Rhondda Cynon Taf

 

Grŵp Cerdded Nordig Parc Gwledig Cwm Dâr
Bob bore Llun, Parc Gwledig Cwm Dâr Cwrdd am 10.00am – gorffen erbyn 11.00am
Pellter: 2–3 o filltiroedd
Noder: Gwisgwch ddillad addas, gan gynnwys esgidiau cyfforddus.
Manylion cyswllt: Lee Davies (07471 140713 / lee.davies2@rhondda-cynon-taf.gov.uk) i gadw lle

Grŵp Cerdded Nordig ar ddydd Mercher
Bob bore Mercher – cwrdd yn y caffi, Parc Gwledig Cwm Dâr
Cwrdd am 10.00am – gorffen tua 11.30am
Lefel: Hawdd/Cymedrol
Pellter: 5 milltir
Cost: £2.00 y pen (yn cynnwys llogi polion cerdded Nordig)
Noder: Gwisgwch ddillad addas, gan gynnwys esgidiau cyfforddus.
Manylion cyswllt: Lee Davies (07471 140713 / lee.davies2@rhondda-cynon-taf.gov.uk) i gadw lle

Grŵp Cerdded Aberdâr
Bob bore Gwener y tu allan i Lyfrgell Aberdâr
Cwrdd am 10.00am – gorffen tua 11.00am
Lefel: Taith gerdded hamddenol
Pellter: 2–3 o filltiroedd
Noder: Gwisgwch ddillad addas, gan gynnwys esgidiau cyfforddus.
Manylion cyswllt: Lee Davies (07471 140713 / lee.davies2@rhondda-cynon-taf.gov.uk) i gadw lle

 
Facebook-logo
Twitter-Logo