Skip to main content
 

Gwybodaeth Am Y Cynllun

Beth yw'r cynllun yma?

Dyma gynllun a gafodd ei ddatblygu er mwyn i garfan Chwaraeon RhCT ddarparu cymorth effeithiol i glybiau a sefydliadau, gan fwriadu sicrhau bod y clybiau yn gryfach ac yn cynnig rhagor o gyfleoedd.

    

Pam ymaelodi â'r cynllun?

A chithau'n aelod o'r cynllun yma, bydd eich clwb/sefydliad yn derbyn cymorth a chyngor gan swyddogion Chwaraeon RhCT. Mae'r gwasanaeth newydd yn cynnig y manteision isod.

Manteision ymaelodi â'r Cynllun Aelodaeth ar gyfer Clybiau

 • Lleoedd am ddim ar gyfer gweithdai calendr Chwaraewch Ran
 • Cymorth wrth wneud cais am gyllid Grant Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru
 • Bydd aelodau yn cael eu hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol Chwaraeon Rhondda Cynon Taf
 • Cymorth gyda deunyddiau marchnata
 • Mae'n bosibl y bydd y clwb yn cael ei ddefnyddio ar gyfer astudiaeth achos o arfer da
 • Cymorth wrth ddatblygu partneriaethau ag ysgolion cynradd, uwchradd a'r gymuned ehangach
 • Cymorth gyda'r gweithlu (gwirfoddolwyr Chwaraeon RhCT, carfan hyfforddi Chwaraeon RhCT, academi Chwaraeon RhCT, myfyrwyr y Brifysgol a'r Coleg)
 • Cymwys i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth Gwirfoddolwr y Mis

Amodau ymaelodi â'r Cynllun Aelodaeth ar gyfer Clybiau

 • Rhaid i glybiau gyflwyno adroddiad gwybodaeth bob blwyddyn - gan gynnwys nifer yr aelodau a gwirfoddolwyr
 • Rhaid i glybiau gyflwyno ffurflenni cwblhau cynllun ar ôl cwblhau cynllun sydd wedi derbyn ein cymorth ni.
 • Rhaid i glybiau ymgysylltu â Chwaraeon RhCT ar y cyfryngau cymdeithasol.

YMAELODI Â CHYNLLUN AELODAETH AR GYFER CLYBIAU

Ydych chi eisoes yn aelod?

Cwblhau ffurflen gais am gymorth   

Cwblhewch ffurflen cwblhau cynllun  

Cyflwyno gwybodaeth flynyddol am y clwb

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas