Skip to main content
 

Achredu Clybiau Chwaraeon RhCT

Beth yw Cynllun Achredu Clybiau Chwaraeon RhCT?

Mae Cynllun Achredu Clybiau Chwaraeon RhCT yn golygu bod modd inni gefnogi clybiau a sefydliadau i gryfhau a chynnig mwy o gyfleoedd yn ogystal â helpu cymunedau i gydnabod pa glybiau sy'n cynnig yr amgylchedd a phrofiadau chwaraeon ac ymarfer corff gorau ledled Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni'n gweithio gyda chlybiau sydd wedi'u hachredu er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r safonau ac yn darparu amgylchedd diogel a hwyl ar gyfer eu haelodau.

Am restr o glybiau chwaraeon sydd wedi'u hachredu, cliciwch yma

 

Meini prawf er mwyn dod yn Glwb wedi'i Achredu

Er mwyn bod yn Glwb wedi'i Achredu, rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol.

 • Cyfansoddiad Clwb
 • Strwythur a Phwyllgor Clwb
 • Cyfrif Banc ar gyfer y Clwb
 • Polisi Diogelu a Swyddog Diogelu Plant
 • Tadogaeth â Chorff Rheoli Cenedlaethol
 • Yswiriant Priodol
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Mae’r Hyfforddwyr wedi cwblhau hyfforddiant Cymorth Cyntaf ac wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd


Mae modd i'n swyddogion roi cymorth i chi os ydych chi'n ansicr am rai pethau neu os ydych chi wedi colli dogfennau.

Pam ddylech chi gofrestru?

Yn ogystal â chael eich cydnabod yn Glwb wedi'i Achredu gan Chwaraeon RhCT byddwch yn derbyn cymorth ac arweiniad gan ein swyddogion, gan gynnwys:

 • Cymorth o ran grantiau a chyllid
 • Cymorth o ran datblygu a threfniadau llywodraethu’r clwb
 • Cymorth o ran recriwtio gwirfoddolwyr
 • Cymorth o ran datblygu cysylltiadau â chlybiau ysgol
 • Gweithdai a chyrsiau Chwaraeon RhCT
 • Cynnig profiad gwaith i ddisgyblion
 • Deunyddiau marchnata a hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn raffl
 • Dathlu llwyddiant clybiau yn rhan o astudiaethau achos

 


YMAELODI Â CHYNLLUN AELODAETH AR GYFER CLYBIAU


Ydych chi eisoes yn aelod?

Cwblhau ffurflen gais am gymorth   

Cwblhewch ffurflen cwblhau cynllun  

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas