Skip to main content

Pethau i'w gwneud

We-here-for-you

O ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru, efallai bod rhai cyfleusterau ar gau, neu efallai eu bod nhw ddim y gweithredu yn ôl yr arfer oherwydd rhesymau diogelwch. Cofiwch wirio ymlaen llaw.

Welsh-Mining-Experience-Group

Taith Pyllau Glo Cymru

Ewch o dan ddaear a mynd ar daith DRAM!

Royal-Mint-Experience-Sheep

Profiad y Bathdy Brenhinol

Top-Days-Out-Royal-Mine-2

Diwrnodau i'w Cofio

food-and-drink-in-RCT

Bwyta ac Yfed

Ciniawa cain, pysgod a ‘sglods, cinio Sul, cwrw, seidr a wisgi – a hyd yn oed ein hufen iâ blasus, mae cynnyrch Rhondda Cynon Taf yn sicr o ennill gwobrau.

Bwyta Allan

Where-to-Stay-Miskin-Manor

Ble i Aros

Fe gewch chi groeso cynnes yn y Cymoedd.

Sut byddech chi'n treulio penwythnos yn y rhan yma o Gymru?

Ymwelwch â Rhondda Cynon Taf a cherdded trwy ein cymoedd a bryniau enwog, Darganfod diwrnodau unigryw ym Mhrofiad Y Bathdy Brenhinol, Taith Pyllau Glo Cymru a Lido Cenedlaethol Cymru. Ewch ar daith blasu yn Nistyllfa Wisgi Penderyn sy'n enwog ar draws y byd neu ymlacio a samplu rhai o fwydydd sydd wedi ennill gwobrau yn ein bwytai a chaffis di-ri. O'r rhai sy’n hoff o gyffro i'r rhai sy'n hoff o siopa - mae rhywbeth at ddant pawb yn Rhondda Cynon Taf.   

Ponty-Lido-girl-swimming

Lido Cenedlaethol Cymru

Whats-On-in-RCT-Man-Engine-Event

Beth sy'n digwydd

Beth sy'n digwydd yn Rhondda Cynon Taf.

Achlysuron

Penderyn-Whiskey-RCT

Distyllfa Penderyn

Wisgis a gwirodydd sy wedi ennill gwobrau.

Great-For-Groups

Gwych Ar Gyfer Grwpiau