Skip to main content

Hafan

Rhondda Cynon Taf

Darganfod ein chwedlau

Rhondda Cynon Taf - Darganfod ein Chwedlau

Dewiswch pa chwedl Gymreig yr hoffech chi ddysgu rhagor amdani yn Rhondda Cynon Taf - trysor cudd bwrdeistref sirol sydd wedi cael effaith mawr ar y byd.

Ar un adeg, roedd ein Cymoedd ni ymhlith y cymoedd prysuraf yn y byd glo. Sbardunodd yr ymchwil am 'Aur Du' yn ein mynyddoedd y Chwyldro Diwydiannol. Cafodd glo o Rondda Cynon Taf ei gludo ar drên a chwch camlas drwy Gymru i'r de, gan danio brwdfrydedd mewn diwydiant a gan sefydlu dinas brysur Caerdydd, ei hen borthladd a'r Bae.

Dysgwch ragor am yr hanes rhyngwladol yma a ddatblygodd yma yng Nghymoedd Cymru drwy ymweld â Pharc Treftadaeth Cwm Rhondda, Amgueddfa Glofeydd Cymru, sy'n dwyn yr ymchwil am Aur Du i gof, drwy brofiadau glowyr a oedd arfer gweithio yn y pyllau, arddangosfeydd rhyngweithiol a rhagor.

Yn ôl pob son, dydych chi ddim yn arwr Cymreig go iawn os nad ydych chi wedi cael eich anfarwoli'n Grogg. Mae'r cerfluniau unigryw yma'n cael eu creu â llaw yn siop Teyrnas y Grogiaid yn Nhrefforest, sydd werth ymweld â hi. Ymhlith y Groggs mwyaf poblogaidd yw'r gwŷr dawnus Syr Tom Jones, Neil Jenkins, Tommy David, Garin Jenkins, Stuart Burrows a rhagor.

Mae copâu mynyddoedd dramatig, llecynnau agored a thirluniau garw'r Fwrdeistref yn llawn chwedlau - o'r Brenin Arthur ac ysbrydion i ddinosoriaid, Brenhinoedd sydd wedi'u cipio, pobl hynnod, beirdd a rhagor.

Mae modd i chi archwilio'r mythau a chwedlau drwy fynd ar ein llwybrau cerdded a beicio, yn ogystal â llwybrau llafar mae modd i chi eu lawrlwytho i'ch ffôn neu ddilyn y llwybrau gan ddefnyddio pamffled neu fynd ar ein llwybrau gyrru.

Roedd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch iawn o gynnal dechrau Cam 5 Taith Prydain ym Mharc Aberdâr.