Skip to main content

Y Parth Ynni

 

Dyma'r lle delfrydol i ymwelwyr iau losgi'u hegni yn yr awyr agored.

Energy-Zone

Mae'r atyniad tymhorol yn cynnig popeth sydd ei angen i gadw'r plant yn brysur wrth i chi ymlacio a'u gwylio yn mwynhau.

Mae'r Parth Ynni wedi'i leoli ar Iard y Lofa, mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Bydd modd i blant fwynhau siglenni, llithrennau, ffrâm ddringo a llawer yn rhagor. Mae yna hefyd ardal chwarae a phwll tywod i blant bach!

Mae'r cyfleuster yn addas i blant hyd at 13 oed.

Prisiau
Plant o dan 12 oed: £1.00
Plant o dan 2 oed: am ddim

Oriau Agor
Dydd Mawrth tan Ddydd Sadwrn 9.00am - 4.00pm (yn amodol ar y tymor a'r tywydd).
Gwiriwch yr oriau agor gyda Staff y Dderbynfa.