Skip to main content

Drymio Ghana

 

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru: Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, mewn partneriaeth ag Abass o gwmni One-Drum, yn cynnal achlysur cyffrous ar eich cyfer chi ar......

Beth am ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon trwy ddysgu am draddodiadau cerddoriaeth a drymio Ghana?

Bydd Abass yn rhannu'r llawenydd a'r hapusrwydd sy'n gysylltiedig â rhythm Affrica gan ddefnyddio technegau ymwybyddiaeth ofalgar, drymio ac offerynnau taro'r corff.

Mae'r Sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar - Drymio Affricanaidd hon yn ffordd wych o ddathlu traddodiadau cerddoriaeth a drymio Ghana.

Archebwch yma:

Drymio Ghana

Ganed Abass Dodoo, Prif Ddrymiwr, yn Nsawam (tref yn ne Ghana), yn fab i deulu o ddrymwyr enwog. 

Yn 6 oed, cafodd ei ysbrydoli gan ei fam-gu "Abiba Okailey Ablah", sy'n fam i'r prif ddrymiwr enwog o Ghana, "Mustapha Tettey Addy". Roedd hi wedi dysgu iddo sut i ddrymio drwy ganu rhythmau traddodiadol. 

Mae'n gweithio'n llawn amser fel cerddor, gan ddarparu cerddoriaeth Affricanaidd, rhythmau Jazz a gwaith byrfyfyr. 

Rydyn ni'n eich annog chi i ddod â rhywbeth a all wneud sain a byddwch yn barod i ddefnyddio'ch cyrff fel offerynnau trwy glapio a stompio.

Ein nod yw darparu gweithgaredd hwyl llawn gwybodaeth ynglŷn â drymio a diwylliant Affrica gan ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon. 

Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal ar Zoom, rhaid i bawb cadw lle. Os ydych chi'n byw yn yr un tŷ, bydd modd i chi ddefnyddio un ddyfais ar gyfer y sesiwn.

Mae'r achlysur yma'n cael ei gynnig diolch i gyllid gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru a Chyfadran y Celfyddydau, Diwylliant a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru.

Dysgwch ragor am One-Drum yma.

Gwyliwch berfformiad gan Abass yma.