Skip to main content

Hanes Mary Seacole

 

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru: Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cynnal achlysur cyffrous ar y cyd â The Drama Hut yn ystod Hanner Tymor yr Hydref.

Beth am ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon drwy ddysgu am fywyd Mary Seacole?

Yn ystod cyfnod lle bu pobl dduon yn wynebu anghyfiawnder, roedd Mary Seacole ymhlith un o fenywod busnes, nyrsys ac anturiaethwyr mwyaf adnabyddus y Deyrnas Unedig. 

Pa ffordd well i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon na thrwy edrych ar fywyd Mary Seacole. Byddwn ni'n teithio yn ôl i'r 1850au gyda Mary Seacole, i gofio ac archwilio ei bywyd a'i gwaith. Gwrandewch ar ei stori a chael blas ar fywyd fel nyrs yn ystod Rhyfel y Crimea.

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch chi'n:

  • Dysgu am yr oes Fictoria a bywyd Mary
  • Yn rhan o dasg fyrfyfyr, byddwch chi'n teithio i Grimea a Gwesty Mary sy'n cynnig lloches i'r bobl sydd wedi'u hanafu.
  • Yn rhan o dasg chwarae rôl byddwch chi'n fyfyriwr neu nyrs sy'n gweithio yn ystod Rhyfel y Crimea.
  • Byddwch chi'n perfformio cerdd am fywyd Mary gan ddefnyddio cân, drama, sain a symudiad.
  • Byddwch chi'n llunio llinell amser i bennu cyfnod penodol ar gyfer Mary Seacole

Mae'r gweithdai'n addas ar gyfer plant 5-11 oed a byddan nhw'n cael eu cynnal ar-lein gan ddefnyddio rhaglen Zoom.

Rhaid archebu tocyn ar gyfer pob plentyn sy'n cymryd rhan, os ydych chi'n byw yn yr un tŷ bydd modd i chi ddefnyddio un ddyfais ar gyfer y sesiwn. Mae lle ar gyfer uchafswm o 30 o blant ym mhob sesiwn.

Mary Seacole 10am

Mary Seacole 11:30am

Mary Seacole 1pm

Mary Seacole 2:30pm

Mae asesiadau risg ar gael ar gais.

Mae'r achlysur yma'n cael ei gynnig diolch i gyllid gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru a Chyfadran y Celfyddydau, Diwylliant a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru.

Dysgwch ragor am The Drama Hut yma:

https://thedramahut.com/